neděle 8. října 2017

Jak souvisí superinteligence, antropický princip a celulární automaty?

Jan Fikáček na mě nebo já na jeho skrze Facebook narazil už několikrát, takže když se ke mě dostal starý úsměvný dokument "EGO - Fikáčkův svět", který se na jeho YouTube kanálu objevil jako první video, tak jsem mu zkusil dát odběr (tehdy měl max. 4) a zapnul si zvoneček, zda časem začne publikovat i něco nového. Sice to nějakou dobu trvalo, ale 8.10.2017 publikoval filosofický vlog "Stvořil vesmír pro nás Bůh?", kde zajímavě kritizuje tvrdou kreacionistickou interpretaci antropického principu, čímž na otázku z názvu říká v podstatě "ne".

Fikáčkův názor, že by mohla být i jiná nestavení vesmíru (tak aby byl existenceschopný), z nichž některá by navíc mohla zvyšovat pravděpodobnost vzniku života a jeho evoluční možnosti, je podle mého však podobně bláznivý jako představa, že náš vesmír je vyladěný něčím, co se odehrálo před či při jeho vzniku a těžko s jistotou soudit, co se doopravdy stalo. Dle mého je dokonce možná komplementarita těchto dvou zdánlivě neslučitelných hypotéz, ale k tomu se dostanu až koncem tohoto článku.

Jak už jsem trochu naznačil v předchozím odstavci parafrázováním, tak dle mého ani není tak nutné chápat případnou logickou příčinu antropického principu jako nějakého "Boha" (zde ve smyslu superinteligentní fundamentální bytosti, ne ve smyslu např. singularity viz. můj starší článek). Lze si to představit i relativně o dost jednodušeji jako aplikaci přirozeného výběru na vznikání či možnost vzniku daného vesmíru. Podle mého je samotná možnost vzniku/ existence vesmíru do určité míry svázaná nějakou minimální mírou naturalness (estetický fyzikální princip přirozenosti). A o něco vyšší míra je pak nutná k tomu, aby byl existence schopný déle než pár jednotek Planckova času.

Pokud byste vytvořili algoritmus generující celulární automaty náhodných pravidel, tak byste nejspíš zjistili, že pravděpodobnost vzniku takového CA, který umožňuje emergentní struktury (což je jeden z předpokladů existence života), je výrazně nižší, než pravděpodobnost vzniku takového CA, kde nejsou možné. To analogicky znamená, že nastavení našeho rodného vesmíru je statisticky spíše výjimka a je pak otázkou, jaká je doopravdy příčina tohoto nastavení.

Za předpokladu, že náš vesmír bude existovat ještě pár miliard let, a že opravdu cca směřujeme k technické singularitě, nebo jiné verzi superinteligence (třeba fyzickému propojení CNS do jakéhosi bio-internetu, který by zkvalitňoval kolektivní inteligenci), tak dle mého lze fantazírovat o tom, že po těch letech by se inteligence mohla vyvinout na takovou úroveň, že by byla schopná pochopit vznik a nastavení svého rodného vesmíru do takové míry, že by dokázala uvažovat o jeho jiných variantách a porovnávat jejich možnosti pro vznik a evoluci života v nich.

Pak už by stačilo jen, aby ta superinteligence zjistila, jak má (mj. pomocí kolonizace) ovlivnit tento vesmír, aby vedl ke vzniku toho, který by si vysnila. Pokud třeba platí má představa o seberycyklaci vesmíru černými dírami, resp. že rozpínání vesmíru povede k jakémusi řídnutí časoprostoru a tím k častějším vznikům černých děr, které by se nakonec všechny pohltily navzájem a staly se opět singularitou velkého třesku, tak lze spekulovat o tom, že okolnosti, za kterých se poslední černé díry srazí dohromady, mohou ovlivnit to, kterým "směrem" možností singularita velkého třesku vystřelí. V takovém případě by bylo potřeba vypočítat, jak se dané černé díry mají srazit, požadovaně to ovlivnit a pak už jen doufat, že se ta šílenost povede, :D.

Tím jsem trochu odbočil, abych teď mohl napsat, že si lze představit i okolnosti, za kterých by platnost antropického principu v tomto vesmíru nebyla náhoda. Náš vesmír může být důsledkem existence nějakého méně vyladěného, kde méně vyspělý život, než jaké jsou limity evoluce tohoto vesmíru, vypočítal, jak ovlivnit zánik svého vesmíru tak, aby vznikl vyladěnější, který má šanci vytvořit ještě vyladěnější, který má šanci... Mohlo by to znamenat, že existence života by pro vyladěnost vesmíru byla vysoce důležitá a život by tedy nebyl něco náhodného beze smyslu, ale pro vesmír velmi podstatného... (Další souvislé info. v článku Všehosmysl.)

Je to ovšem jen další z mnoha hypotéz a aktuálně nemáme nic, co by nám zaručilo, která z nich je doopravdy pravdivá, takže oba základní typy výkladu antropického principu považuji dále za přemýšleníhodné.

čtvrtek 7. září 2017

Vznik sci-fi kresby Strukturobot Rhizomorodný

Ve struktuře plné cyklů těžko hledat jednoznačný začátek a konec. To platí nejen o mé nové kresbě Strukturobot Rhozomorodný, ale i o jejím vzniku, který vyrůstá z různých částí mého života a do různých částí se zase rozroste jako např. Wo-asambláž či Mouchodlak na fazolové ovládání.Zkusím začít třeba od vydání mé knihy Vtiposcifilo-z/s-ofie koncem roku 2015, po kterém jsem měl chvíli pocit, že většinu toho hlavního, co jsem chtěl říct, jsem už řekl (než mě pak postupně napadla fůra dalších myšlenek, jak jsem zmiňoval ve videu Hyperkreativita).

Byla to taková dočasná úleva, díky které jsem se mohl trochu víc odpoutat od tvorby a o to víc vnímat díla ostatních (měla by mezi tím být rovnováha), třeba číst odbornou literaturu. Vlivem toho jsem si vzpomněl na mou myšlenku "Jsme spoluutvářeni okolím, které spoluutváříme.", což vedlo k úvahám, jak přetvářet mou nově opravenou pracovnu, aby mě zpětnovazebně spoluutvářela takovým směrem, kterým chci jít. Vytvořit si prostředí, které mi bude pomáhat být tím, kým chci být.

Tak jsem si postupně vytvořil podrobnou vizi, jejíž podstatou je, že většina nezakrytých částí zdi by byla pokryta strukturovitou asamblážo-koláží na rozhraní umění a myšlení (a není snad potřeba dodávat, že jsem si toho vymyslel víc, než se tam vejde a stále si nejsem jist, jak to ořezat, aby mi to netrhalo srdíčko, xD (nakonec jsem začal s muralem)).

V tomto bodě bych se vrátil do hlubší minulosti, abych vysvětlil, čím to vymýšlení výzdoby mé pracovny pro mě bylo převratné. S trochou nadsázky "kreslím od narození" a jako dítě to pro mě byl hlavní vyjadřovací prostředek, který postupně zaplnil několik krabic nejrůznějšími komplexními bizarnostmi. Časem jsem začal i trochu psát, ale až v průběhu střední školy se to u mě překlopilo z kreslení na psaní. Od té doby šlo kreslení pomalu do ústraní s tím, jak se zlepšovaly mé spisovatelské schopnosti.

Ale nikdy se u mě nevytratilo zcela a to rozvíjení vize mého pokoje vedlo mj. k tomu, že jsem si konečně založil profil na HumanArt a umístil tam pár děl. A jak jsem tam pozoroval výtvory ostatních a vzpomínal na mou zlatou éru kreslení, tak se tím pomalu nastartovala jakási renezance, jejíž prvním květem byl obrázek Snílek wesmírodivný, kterým jsem rozvinul mj. mou dětskou zálibu v komplexních různorodých strukturách.

Bohužel a bohudík se ten obrázek stal dalším jádrem, kolem kterého začala kondenzovat má hyperkreativita, což se spolu s mj. poruchou HDD stalo příčinou oddálení dokončení. K obrázku se začala přelévat a konkretizovat má starší vize koncentrátu knihy Wesmírný omyl, čímž vzniká povídka, podle které zpětnovazebně upravuji ten obrázek.

Mezitím jsem vytvořil a publikoval obrázky Jedinečnost lokálního medu a Setkání přírododivných bytostí. Také jsem vymyslel náměty na mj. asambláž k mé povídce o cellulárnm automatu Hra života či asambláž Formobsahová rekurze a pohrával si s myšlenkou, že nejprve realizuji nějakou jednodušší asambláž, ve které bych zkusil metody, které jsem mezitím vymyslel.

A analogicky k tomu mě napadlo nakreslit něco jednoduššího a tím rychleji hotového v podobném stylu jako obrázek Snílek wesmírodivný, čímž vznikl právě Strukturobot Rhozomorodný. Většinu jsem nakreslil 13.2.17 a dokončil 16.8.17 s tím, že 7.2.17 mě zaujala kapela Skrytý půvab byrokracie (když byl frontmanem ještě Jakub Žid), hlavně písničkami Simulakra a Rhizom, z nichž ta druhá mě částečně inspirovala a rozhodl jsem se ji přidat i k doprovodnému videu (které je rovněž rychlejší obdobou videa, které chystám k obrázku Snílek wesmírodivný).

Strukturobot Rhozomorodný je v podstatě intuitivní koncentrace zajímavých tvarů do jakéhosi levitujícího sci-fi předmětu, bizarní wesmírné lodě a tady je konečně umělecké video, které jsem k tomu vytvořil:

neděle 27. srpna 2017

Hyperkreativita jako "opak tvůrčí krize"?

Přibližně před dva týdny jsem publikoval video "Hyperkreativita", ve kterém bizarní formou trochu poodhaluji zákulisí mé tvorby.Zde nabízím přepis sdělení videa: 

Minimálně v posledních letech se obvykle snažím tvořit a hlavně publikovat jen kvalitnější díla, což znamená ta, která ke svému vzniku vyžadují minimálně pár hodin práce. A navíc rozhodně ne všechna zveřejňuji jako Sebastián Wortys, takže ve srovnání s početnými kvantito-chrlícími tvůrcvi toho publikuji jen minimálně a rád bych to trochu změnil.

V případě videa mě už sice napadlo jen tak publikovat něco rychlejšího smysluplného, ale ať jsem se podíval kamkoliv, tak jsem viděl náměty na precizní videa a netěšilo by mě nějaké velké zajímavé téma zpracovat jako rychlovku a až pak kvalitněji, protože o to menší by to dle mého mělo sílu. Bylo by to jako nejprve zhlédnout formou nekvalitní film s relativně dobrým obsahem a až pak vymazlenou předělávku s tím, že už ale předem víte, co se v ní bude dít.

Ale nedávno jsem si uvědomil, že bych občas mohl jen tak publikovat video třeba na takové téma, které by pro mě sice bylo dostatečně zajímavé, ale neviděl bych v něm důvod nějak extra se s ním vymazlit jako třeba s uměleckou animací Vtiposcifný smysl evoluce. No a při tom jsem si uvědomil, že právě takové překážky v tvorbě jsou pro mě tím druhem tématu, ke kterému mohu udělat video.

Někdo by si mohl myslet, že když publikuji jen zřídka, tak mám tvůrčí krizi ve smyslu nedostatku inspirace, ale pravý opak je pravdou. Často mívám spíše jakýsi opak tvůrčí krize, který spočívá v tom, že mám spoustu nápadů každý den, což je vidět i v mé knize Vtiposcifilo-z/s-ofie v podkapitole Kontinuální výpisky, kde mám navzdory prořezávkám myšlenky skoro ke každému dni a to jsem tam téměř nedával náměty na díla a částečky do beletrie.

Někdo teď možná trochu závidí a myslí si, že to není problém, ale každá mince má dvě strany. Relativně dost volného času trávím zapisováním nápadů a o to méně času pak mám na jejich zpracovávání, které narozdíl od zaznamenávání může spíše počkat bez ztráty informací. A už teď jsem si vědom toho, že mám víc námětů, než bych byl schopen kvalitně dokončit v tomto životě.

Onu hyperkreativitu zkouším řešit tak, že se snažím vědomě omezovat množství poznámek, které si píšu a až čas ukáže, nakolik se mi to bude dařit. V případě článků to ale zatím celkem funguje, protože od konce minulého roku publikuji dosud každý měsíc minimálně jeden, což je pro mě vyhovující počet.

Další možné spoluřešení hyperkreativity je pečlivěji vybírat, kterému dílu člověk věnuje čas na dotváření. V mém případě např. ucelovat jen ta díla, v kterých vidím větší smysl než pouhou zábavu. Na druhou stranu si poslední roky říkám, že bych se měl přednostně věnovat spíše těm dílům, která ke svému vzniku podle předpokladů vyžadují cca méně než rok. A mezi těmito filtry se snažím hledat rovnováhu.

Sice to zatím vede mj. k odkládání dokončení druhého dílu Wesmírného omylu, ale na druhou stranu díky tomu vzniká i fantasticky bizarní povídka, která bude mít vyspělejší a koncentrovanou esenci duše této knihy.

Pokud máš také nějakou zkušenost s hyperkreativitou, nebo tvůrčí krizí, tak se o ni můžeš podělit v komentářích.

středa 26. července 2017

Sebe-recyklace wesmíru černou dírou jako perpetuum mobile existence?

Mezi jeden z mých aktuálně nejoblíbenějších českých YouTube kanálů  patří Zvědátoři. Martin Rota a Patrik Kořenář se tam v každém videu s humorem racionálně zamýšlí nad jedním z bizarních témat jako např.: robotické včely; transplantace lidské hlavy; absolutní zbytečnosti, které musíme všichni mít; rozdíl mezi umělou a lidskou inteligencí; mravenci mají i zdravotníky; mluvení s delfíny; ...

Nebývá to jen popularizační replikování vědy, ale i inspirace k dalšímu zamyšlení, občas dokonce zabrousí do filosofie nebo se pokusí o vlastní hypotézy a mívá to blízko k mé vizi vtiposcifáren.

Rád komentuji jejich videa a občas se tak urodí a nakynou celkem zajímavé diskuse. A jednu z nich jsem se rozhodl předělat na tento článek s tím, že časem možná budou následovat další formou podobné.

Miniatura videa Zvědátoři - Perpetuum mobile V tomto článku bude to dle mého nejpodstatnější z diskuse, která vyrostla u videa "Může fungovat perpetuum mobile? - Proč to řešíme? #119" (publikované 19.7.2017) pod mým provokativním komentářem (ve snaze rozpoutat zajímavou diskuzi): Nebude-li nějaký atom zničen, pohyb elektronu v něm má blízko k perpetuum mobile, :D.

Pak jsem doplnil: Samotným pohybem elektronu sice nic nevzniká, pokud vím, ale za určitých podmínek může být tento pohyb teoreticky nekonečný.

Jakub Černohorský: Perpetuum mobile je o tom ze z toho ziskavas energii. Rotujici kus sutru ve vesmiru se tomu taky blizi, ale kdyz z neho zacnes ziskavat energii tak se zastavi.

Odepsal jsem: Ano, to je přeci důvod, proč jsem psal "má blízko" a ne "je". Ale i tak mi připadá fantastické, že e- se v elektronovém obalu atomu dokážou pohybovat tak dlouho.

Jakub Černohorský
: nechtel jsem to brat jako kritiku spis jako upresneni pro lidi kteri to budou cist pozdeji. Jinak me facinuji i setrvacniky u velkych motoru. Vypnete motor a za tri dny se porad toci.

Pepe CZE: Elektron se nepohybuje po orbitalu elektronu, ale orbital elektronu je pouze prostor s pravděpodobností kde se elektron nachází, je to trochu složitější, ale i kdyby tam "obíhal" tak pořád je podmíněný interakcemi z okolního světa. Konkrétně elektromagnetickou, slabou a gravitační. Nic společného s perpetuum mobile nemá.

Odepsal jsem: RE Pepe CZE: Ano, je to redukce něčeho, co nám Heisenbergův princip neurčitosti nedovoluje poznat zcela, avšak je jisté, že e- v rámci orbitalu mění svou polohu. A tato neustálá změna polohy ("pohyb") bude, pokud vím, trvat minimálně několik miliard let. Nebo ke svému tvrzení můžeš najít článek, že elektrony se jednou zastaví, pokud něco takového vůbec najdeš na seriózním webu.

Elektrony zatím mění polohu od svého vzniku "nedlouho" po vzniku vesmíru.


Pepe CZE: I s tvojí představou se nemění fakt, že pohyb elektronu by zároveň pracoval s energií ostatních těles.

Odepsal jsem: Nejsem si tak jistý, že by se elektron v orbitalu atomu v hypotetickém absolutním vakuu nutně zastavil.

Jináč zajímavou otázkou také je, zda je vesmír jako celek perpetuum mobile. Pokud ne, tak by veškerý život jednou buď zanikl nebo "zmrznul" v čase.


Jakub Černohorský: ehm pokud budeme pracovat s teorii ze vesmir se bude rozpinat do nekonecna a nakonec vychladne na absolutni nulu tak v tom pripade se vse zastavi. Vcetne elektronu.

Odepsal jsem: RE Jakub Černohorský: Ano, to je dobrý postřeh, ale nevíme s jistotou, že takhle vesmír funguje. Alternativou může být třeba, že by řídnutím časoprostoru (vlivem rozpínání vesmíru) vznikal neustále větší počet černých děr, až by pohltily veškerý obsah vesmíru, splynuly v jednu a opakoval se velký třesk – perpetuum mobile existence.

Diskuse sice pokračuje dál a kdokoli může kdykoli přihodit další reakce, ale už to nechci natahovat, protože můj předchozí odstavec je jádro toho, co jsem zde chtěl sdělit. Wesmír se možná dokáže "restartovat do továrního nastavení", i kdyby v něm nevznikl organický život (s tím že wesmír z určitého hlediska splňuje jednoduchou definici života). Přesto však snaha života o maximální seberozšíření a sebevývoj může mít vysoký smysl např. v tom, že by pak hypoteticky mohl ovlivnit budoucí wesmír tím, jak konkrétně jeho současný imploduje. Kudy se do singularity wesmír vrátí, tak hypoteticky může být ovlivněn způsob dalšího velkého třesku. A lze spekulovat i o tom, že dostatečně vyspělý život by se z tohoto cyklu mohl dokázat vymanit a stvořit si wesmír nebo wesmíry svých snů mnohem elegantněji...

Sebastián WortysDodatečné zpřesnění z 7.10.2017:
Jakmile by černé díry pohltily vše a sebe navzájem, tak touto radikální změnou jejich okolí z existence na prázdnotu by mohlo dojít ke změně stavu ze singularity masivní černé díry opět na singularitu velkého třesku. Nebo si to lze představit tak, že by ve skutečnosti existovala jediná bezčasová singularita na Počátku existence vesmíru a černé díry by byly jen různé cesty z5 k té počáteční singularitě (jelikož tam neplyne čas, tak teoreticky by tam měl být stejný čas jako na Počátku), takže to, co je pohlcováno veškerými černými dírami po veškerý čas, tak by bylo vymrštěno ve stejný čas na Počátku vesmíru při velkém třesku a existence vesmíru by tedy byla nekonečný koloběh. Skočit dnes do černé díry by znamenalo být vtažen do nejhlubš minulosti a rozprášen při velkém třesku.

pátek 23. června 2017

"Odpadotvorbie" v tištěném slovníku Čeština 2.0?

Už je to několik let, co znám Urban Dictionary (anglický slovník nových pojmů tvořených a hodnocených uživateli) a 25.4.2017 mě potěšilo, že existuje i česká obdoba zvaná Čeština 2.0. A jelikož patřím k pár cvokům, kteří se snaží pravidelně prohledávat všechny české crowdfundingové projekty na Startovac.cz i HitHit.com, tak jsem se dozvěděl o projektu Vytiskni Češtinu 2.0!, resp. přípravě tištěné formy tohoto slovníku.

V odměnách mi sice, jakožto bláznivě kreativnímu spisovateli, chyběla odměna "Vlastní slovo ve slovníku" (má se tam totiž dostat jen cca 2 000 vybraných slov z víc jako 8 000), ale stačilo napsat komentář a Martin Kavka to doplnil, takže jsem tu možnost využil jako první. Jelikož jsem vymyslel už řadu slov, tak jsem chvíli váhal, ale nakonec jsem se rozhodl, že do tištěného slovníku přidám pojem "odpadotvorbie" (význam viz. později).

Projekt aktuálně vybral 41% z cílové částky a zbývá 20 dnů do konce, takže pokud chcete, aby tento neobvyklý slovník dostal hmotnou podobu, tak ho prosím podpořte. A pokud chcete mít jistotu, že vámi vymyšlený a definovaný pojem bude ve slovníku, tak těchto odměn zbývá ještě 29 z 30.

Ve zbytku tohoto článku uvedu seznam několika převážně mých novotvarů/ neologismů (některé již publikované), které se chystám přidat do slovníku Čeština 2.0.

odpadotvorbie: metabolická porucha trávicí soustavy Systému, vlivem které se v těle planety hromadí látky, které příroda neumí nebo nestíhá odbourávat.
Jakub: "V knize Vtiposcifilo-z/s-ofie mě zaujalo, že Země prý trpí odpadotvorbií. Asi začnu recyklovat."

živopis: Drobný nápis, který člověk zanechává na významných místech či při čekání na nádraží. Je to pravděpodobně nejkratší slohový útvar Češtiny.
Jakub: "Když jsme vystoupali na Rozhlednu Velký Blaník, tak nás na dřevěných zdech zaujala spousta živopisů."
příklad živopisu

fghj: Druh nesmyslných komentářů, které vznikají tak, že člověk dá ruku doprostřed klávesnice a kliká náhodná písmena, často tedy f g h j.
Videotroll: "Proč je pod mými videi tolik fghj komentářů?"
Jakub: "Asi ti chtějí naznačit, že vloguješ o hovadinách."


překreslace: Když jeden obrázek postupně kreslí různí lidé podle jeho nejnovější verze a tím se postupně mění.
Sebastián: "Už jsi viděl video Překreslace Mouchodlaka na fazolové ovládání?"

(Pozn. k následujícímu novotvaru: nejsem jeho autorem (slyšel jsem ho na vejšce), ale jsem autorem této konkrétní definice a příkladu.)
humáč: jeden z přemnožených studentů (popř. mladých profesorů) humanitních věd, kterému dělá problém matematika.
Ing. 1: "Dostali jsme už ten grant na nové chromatografy?"
Ing. 2: "Ne, ale humáči dostali grant na zúčastněné pozorování sociálních zvyklostí v českých hospodách!"
Ing. 1: "Nééé!!!"


subkulturorost/ subkulturost: místo, kde se shlukuje, rozrůstá a rozvíjí nějaká subkultura.
Jana: "Co je to "Krymská"?"
Honza: "To je nejznámější subkulturorost hipsterů v Praze."

lechtaná: "soutěž", během které se milenci nebo kámoši/ kámošky vzájemně lechtají, až se někdo z nich začne smíchy popadat.
Honza: "Nemrač se, dáme lechtanou, :D!"

(Pozn. k následujícímu pojmu: nejsem jeho autorem, jen této konkrétní definice a příkladu.)
hipster: Člověk, který jde proti hlavnímu kulturnímu proudu společnosti a je tedy celkem originální (narozdíl od mj. pseudohipstera).
Lenka: "Jaká byla výstava?"
Marek: "Perfektní, ten týpek je totální hipster, až z toho mám inspiraci na rok dopředu."


pseudohipster: Člověk, který dle obecných představ sice vypadá jako hipster, ale uvnitř je to celkem obyčejný mainstreamový týpek.
Markéta: "Myslíš, že ten týpek s knírkem a brýlemi je hipster?"
Filip: "Ne, bude to spíš pseudohipster, protože ve sluchátkách mu hraje Eminem a žere hranolky z Mekáče."


překlepizace: proces, během kterého mladí uživatelé internetu přejímají ze zahraničí novotvary (nová slova) způsobem, během kterého dochází k nedorozumění a posunu významu těchto novotvarů. Nějaký vlogující prcek v USA používá nové slovo dřív, než zjistí jeho význam, pak na to koukne nějaký český prcek, začne ho také používat a význam si domyslí.
Pepíček: "Hipsteři sou ti co maj vousy."
Adam: "Ne, vousy mají i lidé, kteří hipsteři nejsou. Jseš obětí překlepizace."


hipstres: Stres z toho, že si člověk nepřipadá jako originální hipster, ale jako mainstreamový nezajímavec.
Honza: "Co je sní?"
Markéta: "Má hipstres, že si vzala legíny s potiskem, který teď mají další dvě holky ze školy."


pohrávadlo: Libovolný drobný předmět, se kterým si člověk dlouhodoběji pohrává v ruce.
Patrik: "Proč máš v ruce pořád ten šroub?"
Dominik: "To je teď moje pohrávadlo."


hipsteriér: Hipsterský exteriér, který vypadá jako interiér (tzv. venkovní hipsteriér), nebo hipsterský interiér, který vypadá jako exteriér (tzv. vnitřní hipsteriér).
Jirka: "V Krymské je ale hipsteriér, mívají tam i piáno na ulici."
Obrázky k pojmu hipsteriér.

elastokluk: Kluk, který je vlivem každodenního protahování ohebný/ elastický jako hadí žena. Tedy hadí kluk.
Jakub: "Podívej, už si dokážu dát hýždě na lopatky a vejdu se tak do malé průhledné bedny."
Honza: "Týjo, ty jsi ale elastokluk jako Alexey Goloborodko!"


sebesložení: Když se hadí člověk zakloní natolik, až má hýždě za hlavou, přičemž pokrčí nohy a ruce, takže zabírá minimum místa. Jde tedy o český jednoslovný ekvivalent anglického souslouví "triple fold".
Jakub: "Podívej, už se dokážu sebesložit. Dám si hýždě za hlavu a vejdu se i do téhle malé průhledné bedýnky. Přiklop mě."

rituálorost: charakteristická/ jedinečná rostoucí změna něčeho vlivem rituálu (pravidelné lidské činnosti).
rituálorost (delší definice): Po-malu/stupně nezáměrně vznikající "obtisky" osobních rituálů do prostředí či našeho těla. Narozdíl od opotřebovávání výrobku užíváním k tomu, k čemu byl vyroben, rituálorosty se víc přibližují náhodovzniklému umění, jsou osobitější než amortizace.
Honza: "Co je to na té zdi za flek?"
Jakub: "To je rituálorost z toho, jak se tam každý den opírám při trénování triple fold backbendu, teda sebesložení."


snomysl: Něco mezi snem a přemýšlením. Když člověk neuvědoměle usíná z přemýšlení do snu, nebo se z něj pozvolna budí zprvu nesmyslným přemýšlením.
Tomáš: "Dnes před probuzením jsem měl ale divný snomysl. Snomysloval jsem, že pomocí magnetů se dá vytvořit stroj času, ale pak jsem se probral a došlo mi, jaká to byla blbost."

komplementarista (v oblasti myšlení): Člověk, který přemýšlí komplementárně, resp. protikladná hlediska nevnímá jako paradoxní/ vzájemně se vylučující, ale jako vzájemně se doplňující.
Sebastián: "Niels Bohr byl geniální komplementarista, ale málo který Čech ho zná."

snoopakovač/ snopakovač: Motiv, který se opakovaně vrací ve snech.
Jakub: "Jaký je tvůj nejčastější snopakovač?"
Vítek: "Že létám, i když nemám křídla."


Pokračování někdy příště...